เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มขีดความสามารถในกา&#3 - riverplus-network.com